Bergen Stasjon

Bergen Stasjon plassert i Bergen sentrum, på byggetomten hvor tidligere Bergen Glassverk lå.

Den ble åpnet i 1913, 4 år etter Bergensbanen.

Stasjonen ble tegnet av Jens Zetlitz Monrad Kielland etter en arkitektkonkurranse i 1900

og har blitt bygget om i årene 1942, 1951 og 1959 av arkitekt Kåre Frølich.

I 2003 ble Bergen Jernbanestasjon fredet ved hjemmel om Lov om kulturminner, grunnet at toghallene er de eneste som fortsatt har sin opprinnelige funksjon i Norge fra første verdenskrig.

 

Prosjektet omhandler tekking av skifertak.

Omspriking av ca 2000 m² skiferstein der målet er å gjenbruke inntil 80% av eksisterende skifer.

Utlekting skal utføres med lekter av kjerneved.

Utskifting av takrenner, beslag, snøfanger og eksisterende spir, skal rehabiliteres.

Rehabiliteringsperiode April – Desember 2021

 

Les mer

Kilen næringsbygg i Bergen

Kilen næringsbygg på Damsgård i Bergen.

Bygget er 10.000m² og består av kontorer, parkering samt uterom og teknisk infrastruktur.

 

Prosjektets omfang for BOV er 1900m² Alucobond med utkragede karnapper med tilhørende gesimser, ect.

Utføres i Alucobond med fargene Atacama Metallic 606 og Anodisert look C34.

I tillegg utføres 600 m² strekkmetall, i åpen fasade på parkeringsdekker.

Byggeperiode Sep 2020- MAi 2021

Les mer

Meland Vassbehandlingsanlegg

Meland Vassbehandlingsanlegg i Meland Kommune.

Bygget som er ett vannbehandlingsanlegg skal forsyne hele gamle Meland Kommune, Holsnøy og Flatøy .

Kapasiteten på anlegget skal forsyne om lag 15000 mennesker som er om lag dobbelt av befolkningen i dag.

Prosjektet skal stå ferdig Mai 2021

 

Prosjektets omfang for BOV er 450m² vinkel falset skivekledning i kobber med tilhørende detalj beslag gesims.

Byggeperiode Jan – Mai 2021

 

 

 

Lamell rist produsert i  1 og 2mm kobber.

Les mer

Knappen Renseanlegg i Bergen

Knappen renseanlegg er et fjellanlegg lokalisert mellom Sælen vatnet og Grimstad fjorden i

Bergen kommune. Anlegget er et kjemisk renseanlegg som er dimensjonert for 63 000 pe.

Anlegget består av flere fjellhaller, administrasjonsbygg (utenfor fjellhallene) samt ca. 1 km

tilkomst-tunnel. Avløp fra Fana, Fyllingsdalen og Loddefjord føres fram til renseanlegg via tre

tunneler.

 

Entreprisen omfatter levering, montering, prøving, igangkjøring og innjustering av luktrenseanlegg

bestående av kullfilter og foto- oksidasjon.

 

 

 

 

Les mer

Utstyrs-vogner levert til Brann og Redning

Utstyrsvogner i aluminium.

Vogner som er produsert etter type behov og innehold, klar for å settes i utrykningsbil.

Vi leverer følgende vogner, men kan også spesial tilpasse ditt behov:

  • Lenket slangevogn
  • Lense/Flomvernsvogn
  • Rullet slangevogn
  • BG Vogn
  • Returvogn Apparater
  • Skogbrannvogn
  • Takmontert hylle
  • Akutt forurensing vogn
  • Rits vogn
  • Ras vogn

Les mer

Neste side »