Åpenhetsloven​

juni 2021 vedtok Stortinget åpenhetsloven, lov om virksomheters åpenhet og arbeid med grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Loven gjelder fra 1. juni 2022.

Loven pålegger blant annet virksomheter en informasjonsplikt og en plikt til å gjennomføre aktsomhetsvurderinger som skal redegjøres for i en rapport som legges frem.

Informasjonsplikten er gjeldene fra loven trer i kraft, mens redegjørelsen for aktsomhetsvurderingene skal offentliggjøres senest 30. juni 2023.

Redegjørelsen skal oppdateres og offentliggjøres innen 30. juni hvert år og ellers ved vesentlige endringer i virksomhetens risikovurderinger.

BOV er i gang med arbeidet for å påse at retningslinjer og interne systemer overholder kravene i åpenhetsloven.

Vi vil iht. loven og innen fristen offentliggjøre en redegjørelse for vårt arbeid.

Åpenhetsloven

juni 2021 vedtok Stortinget åpenhetsloven, lov om virksomheters åpenhet og arbeid med grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Loven gjelder fra 1. juni 2022.

Loven pålegger blant annet virksomheter en informasjonsplikt og en plikt til å gjennomføre aktsomhetsvurderinger som skal redegjøres for i en rapport som legges frem.

Informasjonsplikten er gjeldene fra loven trer i kraft, mens redegjørelsen for aktsomhetsvurderingene skal offentliggjøres senest 30. juni 2023.

Redegjørelsen skal oppdateres og offentliggjøres innen 30. juni hvert år og ellers ved vesentlige endringer i virksomhetens risikovurderinger.

BOV er i gang med arbeidet for å påse at retningslinjer og interne systemer overholder kravene i åpenhetsloven.

Vi vil iht. loven og innen fristen offentliggjøre en redegjørelse for vårt arbeid.