Oppdrett og havbruk

Vi designer og produserer løsninger som ivaretar funksjonalitet og fiskehelse tilpasset ditt anlegg. Med interne resurser håndterer vi alle fasene i prosjektet, fra Ide med tilhørende design til ferdig installert og testing/verifisering.

Skreddersydde løsninger

Vi utvikler, designer og produserer ett bredt utvalg av produkter og løsninger til oppdrettsnæringen. Gjennom lang erfaring som industriell produsert til marin og offshore har vi god kompetanse på krav til utførelse og funksjonalitet iht NS 9416. Løsninger og utførelse blir tilpasset de lokale forholdene for å sikre funksjonalitet og varighet på produktene.

Med god kompetanse på utvikling og design, samt produksjon og installasjon, blir resultatet både produksjonsvennlig og funksjonelt.

Alle produkter som står i vann produseres i sjøvannsbestandig aluminium eller Syrefast stål (316). Løsninger for supportering og konstruksjoner produseres i Galvanisert stål, sjøvannsbestandig aluminium og Syrefast stål (316)

Typiske tjenester vi leverer

Se våre referanser for detaljer og eksempler

 • Senterløsning med hev-senk sil-funksjon til dødfiskutløp samt propp for fisketransport integrert i samme potte. Pneumatisk styring fra karkant eller gangbane eller bjelkeløsning.
 • Senterløsning med manuelt opptrekk for hev senk for betjening av avløp til dødfisk.
 • Buesiler for avgrensning mot utløp i settefisk kar.
 • Siler av varierende utførelse der det er behov for sikring mot rømning.
 • Avrenningssiler.
 • Kjøresterke dreneringsrenner med risttopp for drenering av overvann. 
 • Svingbare braketter til karbelysning for enkel drift og vedlikehold.
 • Adkomststiger med repos for tilkomst i kar.
 • Flytestiger som tilkomst til kar og som sikringsstige ved personell i kar under produksjon.
 • Fiskeavtapning/propp integrert mot bunn eller mot tilstøtende konstruksjon.
 • Tak konstruksjon over kar som står under åpen himling.
 • Gangbaner med tilhørende repos – trapper og rekkverk.
 • Søyler og braketter til opplagring og supportering.
 • Vannutskiller ved dødfisk-kvern.
 • Wedgewire rister og fiskesperrer.
 • Brakett for vannintnak på forflåte.
 • Vanninntak i sjø og ferskvann.

FiskeBu AS

FiskeBu AS har spennende og effektive løsninger som løser utfordringene med fiskevelferden til rensefisk i sin tjeneste i merd. De har utviklet et konsept som håndterer hele syklusen fra utsetting til gjenfangst, lagring og gjenbruk av rensefisk på en skånsom måte. Fiskebu AS har helt siden oppstart med RenseBu benyttet BOV som hovedsamarbeidspartner for produktutvikling, tegning og produksjon. Testprosjektet på RenseBu og VinterBu med dokumentert resultat viser at både teori og praksis leverer over forventning på fiskevelferd og muligheter for gjenbruk.

Kundesitat: «BOV lever opp til sin visjon «Blikkenslageren som kan mer» og har bygget seg opp imponerende kompetanse på oppdrettsindustrien gjennom prosjekter sammen med næringsaktører, spesielt senterløsninger for landbaserte anlegg, men også gjennom samarbeid på produktutvikling med eksterne aktører som oss.»

Animasjonsvideoen fra FiskeBu AS presenterer produkt og løsning for RenseBu og VinterBu. BOV er stolt over å deltatt i produktutvikling og realisering av prosjektet.

Klikk på logo under til FiskeBu AS sin side for mer informasjon.

Referanser

fasade foreløpig (1) (1)

Portalen Kronstadparken

Oppstart: 2023
Ferdigstilt: 2024

Les mer →
Hovedbildet

Kilen Næringsbygg

Oppstart: 2020
Ferdigstilt: 2021

Les mer →
20220620_101514

Vannrenne i cortenstål

Oppstart: 2022
Ferdigstilt: 2022

Les mer →
20220918_122153

Vinkelbygget

Oppstart: 2019
Ferdigstilt:2019

Les mer →
20220728_122940

Kronstad oppveksttun

Oppstart: 2020
Ferdigstilt: 2022

Les mer →
Hovedbilde

Bygg i Bergen

Oppstart: Varierende
Ferdigstilt: Varierende

Les mer →