Inntak og Avkast

Pågående

Utført arbeid

I produksjonsavdelingen vår skreddersyr vi løsninger/produkter for inntak og avkast til Ventilasjonsprosjekter.

Frittstående inntak og avkasttårn samt integrerte løsninger i tak og fasadeflatene.

Svanehalser i varierende utførelse, dimensjon og materialtyper. Tilpasning til påkoblingspunkt og supportering bli tilpasset for hvert prosjekt og løsning.

Tilhørende filtervegger prosjekteres og produseres med prosjekttilpassede dimensjoner og løsninger.

Design og løsning må utarbeides for å ivareta lufttekniske krav og funksjonalitet samtidig som krav til estetikk og uttrykk blir oppfylt.

Oppstart:

Varierende

Ferdigstilt:

Varierende

Sted:

Varierende

Byggherre:

Varierende