Kronstad oppveksttun

Utført arbeid

Totalrehabilitering av Kronstad og Hundstad skole. Bygges sammen med bro for å bli ett oppveksttun med barneskole og barnehage.

Bygg og Ventilasjon har levert beslag i fasader (vindusbeslag, overgangsbeslag og sokkelbeslag) i lakkert aluminium 1mm.

Gesimsbeslag

Båndtekking av saltak i zink graphite-grey, takflate ca. 300m² dobbelfalset, arbeidet inkluderer renner, nedløp og snøfangerutstyr.

Beslag på rektangulære taksarger

Beslag til gangbro i 4mm aluminium lakkert i RAL 7042

Innvendig har vi levert rustfrie beslag på søyler

Oppstart:

2020

Ferdigstilt:

2022

Sted:

Bergen – Kronstad og Hundstad

Byggherre:

Bergen Kommune / Hent