Bygg og anlegg

Med høy presisjon i 3d design og maskinpark, sammen med bred kompetanse fra både byggenæringen, platefaget og sveis blir løsninger og produkter tilpasset prosjektenes behov. 

Vi tar jobben!

Til bygg og anlegg har vi lang erfaring med design, produksjon og montasje av metallkonstruksjoner. Vi tar gjerne jobben fra detaljprosjektering og utvikling til ferdig installert konstruksjon eller produserer og installerer ferdig prosjekterte løsninger.

I dette segmentet veksler vi mellom vår unike sammensetning av fagkompetanse og erfaring for å komme frem til de beste løsningene.

Vi har 1090-3 godkjenning for lastbærende konstruksjoner i stål, aluminium og rustfrie legeringer.

Typiske produkter og løsninger vi leverer

 • Bærestål til skjermtak med tilhørende takkonstruksjon.
 • Søyler og bjelker til bæring.
 • Kunst og skulpturer til ute og innemiljø.
 • Fotskraperister med tilhørende rammeverk.
 • Arkitekttegnede fasadeløsninger.
 • Mindre stålkonstruksjoner til bygg.
 • Designelementer metall.
 • Restaurering av metallprodukter til vernede bygg.
 • Nyproduksjon og restaurering av Spir og ornamenter
 • Innstøpningsgods i varierende utførelser.
 • Plattformer og servicerepos med tilkomst til tekniske installasjoner.
 • Støyvegger og støydemping
 • Innstikk-sikre rister til traforom
 • Platekledning av traforom
 • Kjøresterke rister og dreneringssystem.
 • Deksler og innkledning av teknisk utstyr.
 • Inntak og avkasttårn for ventilasjon.
 • Fasaderister for inntak og avkast.
 • Svanehalser til Ventilasjon.