Kilen Næringsbygg

Utført arbeid

Bov har levert og montert 1900 m² Alucobond med utkragede karnapper med tilhørende beslag, gesimser etc.
Utført i 2 farger, Atacama Metallic 606 og Anodised look C 34 (Bronse og svart).
Det er også produsert og montert ca 600 m² strekkmetall i åpen fasade på parkeringsdekker.

Ved inngangspartiet er det produsert og montert sittekant til planteareal med benk.

Byggeperiode sept 2020 – mai 2021.

Oppstart:

2020

Ferdigstilt:

2021

Sted:

Damsgård Bergen

Byggherre:

Frydenbø Eiendom