Blikkenslageren som kan mer

BOV (Bygg og Ventilasjon) holder til på Toppemyr i Åsane utenfor Bergen. I tråd med slagordet har bedriften utviklet et bredt kompetansegrunnlag for levering i flere markeder.

Vi er en lokalt eid bedrift med egne produksjonslokaler.

Bedriften ble startet i 1982 hvor utgangspunktet var tradisjonelt kobber- og blikkenslagerarbeid, og har hatt jevn organisk vekst siden.

Vi tar de vanskelige oppdragene

Vi mener at hverdagen ikke trenger å bestå av bare rutinearbeid og søker aktivt prosjekter som gir faglige utfordringer. Ved siden av flere utfordrende prosjekter i Bergensområdet har vi utført vellykkede prosjekter både under ekstreme værforhold på Svalbard ved 89 grader nord og på Malta i Middelhavet. Disse prosjektene har vert svært kompetansebyggende for firmaet og de ansatte og vi ønsker flere slike utfordringer i framtiden.

Vår filosofi er å satse på fast ansatte og å til enhver tid har lærlinger som får den beste opplæringen faget kan tilby.

Vi skal også være en bidragsyter til breddedrett og støtter samfunnsnyttige formål.

Vi skal være solide, tradisjonsrike og samtidig nyskapende. 

Historien

Fra den spede begynnelsen i en garasje i 1982 med 2 ansatte og frem til i dag har Bygg og Ventilasjon AS utviklet seg til et ledende firma innen kobber og blikkenslager faget. I 1996 var vi blitt 20 medarbeidere, i 2000 passerte vi 30. I 2007 var vi 70 ansatte, mye som følge av gode tider i markedet for isolasjonselementer og andre deler til skipsmotorer og strømgeneratorer.

I 2018 er en bemanning på 95 og med hovedfokus mot bygge og anleggsbransjen, havbruk og industri. Denne utviklingen viser at hardt arbeid og tro på vår faglige dyktighet har gitt resultater i form av stabile og fornøyde kunder, og at vi klarer å omstille oss etter markedets svingninger.

Dette forplikter også videre.

Vi har, ubeskjedent nok, tatt mål av oss til å leve opp til ordtaket vårt: «Blikkenslageren som kan mer.» Dette vises ved at helt siden starten har vi hatt som målsetning å være i forkant av utviklingen, ikke i takt med den. Troen på at å levere kvalitetsprodukt til markedsriktig pris ville gi oss et eksistensgrunnlag og et vekstpotensiale har båret frem.

Vi er stolt av å kunne konstatere at markedet har tatt godt imot vårt ambisiøse mål gjennom tre tiår, noe som har gitt oss evne og muligheter for ekspansjon. Faglig kunnskap forplikter, og det er en forpliktelse vi gladelig påtar oss.

Produksjon

BOV sine tjenester innenfor industriproduksjon spenner fra design og utvikling, konstruksjon, produksjon, til test og installasjon av ulike prosjekter. Vår erfaring dekker både offshore, industri og byggebransjen.

Les mer

Ventilasjon

BOV Ventilasjon tilbyr prosjektering, energiberegning, energimerking, montasje og service av klima- og ventilasjonssystemer. BOV har kompetanse og godkjenninger (kl 3) til å takle de fleste typer oppdrag innen inneklima og ventilasjon.

Les mer

Blikkenslager

Blikkenslageren leverer et bredt utvalg av løsninger til tak og fasade. Vår kjernekompetanse er rådgivning, prosjektering, tilvirking og installasjon av metallfasader og metall tak med tilhørende prosjektledelse.

Les mer