Vannrenne i cortenstål

Utført arbeid

Et artig prosjekt for Frodig Hagedesign AS, der vi har fått delta i detaljprosjektering for å finne gjennomførbare løsninger i en privat hage.

Leveransen gjelder produksjon og installasjon av renner og vannspeil i cortenstål.

Alle deler er tilpasset forhold og underlag på byggeplass.

Oppstart:

2022

Ferdigstilt:

2022

Sted:

Bergen

Byggherre: