Bygg i Bergen

Utført arbeid

Vi designer og prosjekterer løsninger for Adgangskontroller/pillerter og Påkjøringshinder/Fender i varierende utførelse. Produktene blir tilpasset det utstyret som skal implementeres og de stedlige forholdene i prosjektet.

Utførelse og materiale tilpasses de ønsker og behov som prosjektet krever og hensyntar miljøpåvirkning i forhold korrosjon og levetid.

Oppstart:

Varierende

Ferdigstilt:

Varierende

Sted:

Bergen Kommune

Byggherre:

Varierende