Hotell Norge

Oppstart: Februar 2017
Ferdigstilt: April 2018

NHH

Oppstart: 2018
Ferdigstilit: 2020

Helleren

Oppstart: Februar 2012
Ferdigstilt: April 2014

Flesland T3

Oppstart: Februar 2015
Ferdigstilt: April 2017