Den Nasjonale Scene

BOV utførte rehabilitering og restaurering av tak hvor BOV var totalentreprenør.

Utført arbeid

Arbeidet som ble utført på Den Nasjonale Scene besto av kobbertekking, utskifting og restaurering av ornamenter, beslagsarbeider og tinnlodding av kobber. Reparasjon og utbedringsarbeid av mur konstruksjoner, smed arbeider som utbedring av korroderte stålkonstruksjoner, tømrerarbeider, taktekking og andre takarbeider, og diverse malerarbeider. Bygget er vernet og her var det antikvariske hensyn å ta. Gjennom prosjektet høstet BOV som organisasjon, våre blikkenslagere, platearbeidere og sveisere mye kunnskap om arbeid på vernet og fredede bygg.

Oppstart:

Vår 2018

Ferdigstilt:

Høst 2019

Sted:

Bergen Sentrum

Byggherre:

Den Nasjonale Scene