DNB

Oppstart: 2012
Ferdigstilt: 2013

Hotell Norge

Oppstart: Februar 2017
Ferdigstilt: April 2018