Hotell Norge

Utført arbeid

Blikkenslager arbeider utført ved underentreprise for Constructa , med Dobbel falset båndtekking i kobber på tak og vegg.

All båndtekking er produsert i eget verksted samt tilhørende beslag og detaljer.

Våre blikkenslagere utførte båndtekking med høy kvalitet på et av Bergens merkebygg.

Oppstart:

2017

Ferdigstilt:

2018

Sted:

Hotell Norge

Byggherre:

Scandic Hotel Norge