Domkirken

Utført arbeid

Som blikkenslagermester har vi på domkirken restaurert tekkingen på tårnet.

Øvre tårnhjelm med «løk» på topp, er byttet ut med gjenbruks kobber i sin helhet.

Stålspor er overflatebehandlet og forgylt kobber kule med værhane er restaurert og gjort klar til forgylling.

Fire sider av øvre gallerier, fem sider av 8 kantet tårn, sprossevinduer og samtlige nedre gallerier er restaurert og remontert.

Hele nedre tårnhjelm er restaurert med en gjenbruksgrad på 75%.

Takrenne i kobber er gjenskapt med moderne tekniske egenskaper for ekspansjon etc.

Gesimsbeslag og nedløp er restaurert og remontert. I dette prosjektet har vi fått bruke mye av vår kunnskap om gjenbruk, restaurering og arbeid på fredede bygg. Arbeidet er også utført med tanke på å bruke gamle håndverksteknikker for bearbeiding av kobber.

Oppstart:

2017

Ferdigstilt:

2019

Sted:

Domkirken i Bergen

Byggherre:

Bergen Kirkelige Fellesråd