Fyllingsdalen kirke

Utført arbeid

BOV var underentreprenør innenfor Blikkenslagerfaget og hadde ansvaret for å papptekke undertak og legge ny dobbel falset båndtekking i gul Aluminium 0,8 mm samt restaurere kors og sette inn vindu på side mot Nord og på topp av øverste tak. Montere nye rennebeslag, gesims og nedløp.

Å båndtekke dette taket krevde nøysom planlegging grunnet dets utforming og krav til at båndtekking skulle utformes med likt uttrykk som eksisterende båndtekking.

Oppstart:

November 2020

Ferdigstilt:

September 2021

Sted:

Bergen kommune, i Fyllingsdalen

Byggherre:

Bergen kirkelige Fellesråd