Bergen Stasjon

I 2003 ble Bergen Jernbanestasjon fredet ved hjemmel om Lov om kulturminner, grunnet at tog hallene er de eneste som fortsatt har sin opprinnelige funksjon i Norge fra første verdenskrig.

Utført arbeid

BOV har i totalentreprise rehabiliter og restaurert taket på Bergen Stasjon.

Prosjektet omhandler blikkenslagerarbeid med tekking av skifertak.
Omspikring av ca 2000 m² skiferstein der målet er å gjenbruke inntil 80% av eksisterende skifer.
Utlekting utført med lekter av kjerneved.
Utskifting av kobber takrenner, beslag, snøfanger og eksisterende spir rehabiliteres.
Rehabiliteringsperiode April – Desember 2021

Bergen Stasjon plassert i Bergen sentrum, på byggetomten hvor tidligere Bergen Glassverk lå. Den ble åpnet i 1913, 4 år etter Bergensbanen.
Stasjonen ble tegnet av Jens Zetlitz Monrad Kielland etter en arkitektkonkurranse i 1900 og har blitt bygget om i årene 1942, 1951 og 1959 av arkitekt Kåre Frølich.

Oppstart:

Høst 2021

Ferdigstilt:

Juni 2022

Sted:

Bergen Stasjon

Byggherre:

Bane Nor Eiendom