DNB

Oppstart: 2012
Ferdigstilt: 2013

Kranen

Oppstart: 2021
Ferdigstilt: 2021