Storanipa renseanlegg

Utført arbeid

Entreprisens omfang: Komplett levering av luktrenseanlegg.

Entreprisen omfatter levering og montering av kanalnett. Montering av alle kullfiltre og foto-oksidasjons filtre.

Oppstart og innregulering av alle anlegg.

Utstyr og ventilasjonskanaler er i hovedsak utført i syrefast stål.

Oppstart:

2018

Ferdigstilt:

2020

Sted:

Storanipa Renseanlegg

Byggherre:

Fjellvar- Vatn, avløp og renovasjon as