Svanehals

Utført arbeid

Vi designer og produserer svanehalser i stål, aluminium eller rustfrie legeringer. Alle dimensjoner og detaljer i anslutning mot kanalføring og tilslutning mot øvrig bygningsmasse tilpasse hvert enkelt prosjekt. Overflatebehandling tilpasses materialvalg og behov for korrosjonsmotstand.

Oppstart:

Ferdigstilt:

Sted:

Byggherre: