Redet

Redet er et ildsted plassert ytterst på et berg ved Sognefjorden. Hoved konstruksjonen er en
kontinuerlig flettet vegg som skaper en silefunksjon mot den sterke vinden fra fjorden.

Utført arbeid

Takkonstruksjon i syrefast materiale.

Formvalset rammeverk med påsveiset festestag.

Takplater i buet og bukket utførelse.

Låse-ring i topp for sammenstilling av konstruksjon.

BOV sin Rolle: Bistand i design, konstruksjon, produksjon, sammenstilling og leveranse.

«Redet er et ildsted plassert ytterst på et berg ved Sognefjorden. Hoved konstruksjonen er en kontinuerlig flettet vegg som skaper en silefunksjon mot den sterke vinden fra fjorden. Ildstedet er plassert i det runde rommet under tak.» Samarbeid til klimakammer prosjekt prosjektert og bygget av kull 31 på Bergen Arkitekthøgskole, 2018. Samarbeidet med BOV har vært velfungerende fra første gangen vi tok kontakt. BOV har bistått med omvisning på anlegget deres, der de viste oss hva de produserer, leverer og noen av de mulighetene som finnes innen stålarbeid. Videre i prosessen var ikke BOV lengre enn en telefon unna når vi hadde spørsmål, og ved levering av taket på Balestrand. Utover den hjelp og kommunikasjon vi har hatt med BOV, var det leverte ståltaket en positiv opplevelsen på tomten vi bygget. Utvikling og tegning av taket skjedde igjennom godt samarbeid med BOV. Det håndverksmessige arbeidet som ble levert var av høy kvalitet, og dette gjenspeiler seg i hvor enkelt det var å sette opp og skru taket sammen.»

Hilsen Bergen Arkitekthøyskole

Oppstart:

2018

Ferdigstilt:

2019

Sted:

Balestrand

Byggherre:

Bergen Arkitekthøyskole