Meieritaket

Utført arbeid

Pantearealene og kassene er levert i BOV sitt kant-system som er utviklet spesielt for formålet.

Systemet gi stor fleksibilitet i form, dimensjoner og vil i alle tilfeller bli tilpasset designønske og tilstøtende underlag i prosjektet.

Alle skjøter har skjult innfestning med boltede forbindelser som gir et pent utrykk og en forenklet montasje.

 

Som produsent av plantekasser har vi i dette prosjektet levert:

Cortenstål kasser i trappet utforming langs trapp.

Plantekanter levert i rett linjeføring som buet og rak, tilpasset ønsket omgivelser og utforming. Ulike høyder på kantene gir et variert uttrykk, og er tilpasset plantenes behov.

 

Måltaking, tilpasninger, og montering av håndløper på stopler i Aisi 316 for trapper, iht ønsket utforming fra byggherre.

 

 

Oppstart:

2022

Ferdigstilt:

2022

Sted:

Bergen

Byggherre: