Knappen renseanlegg

Knappen renseanlegg er et fjellanlegg lokalisert mellom Sælenvatnet og Grimstadfjorden i
Bergen kommune. Anlegget er et kjemisk renseanlegg som er dimensjonert for 63 000 PE.
Anlegget består av flere fjellhaller, administrasjonsbygg (utenfor fjellhallene) samt ca. 1 km
tilkomst-tunnel. Avløp fra Fana, Fyllingsdalen og Loddefjord føres fram til renseanlegg via tre
tunneler.

Utført arbeid

Entreprisens omfang: Avtrekksventilasjon med luktrensing

Entreprisen omfatter levering, montering, prøving, igangkjøring og innjustering av luktrenseanlegg
bestående av Vifter, spjeld, kullfilter og foto-oksidasjon.

Smed og stålarbeider, samt levering av kran for inntransport av kull.

Våre ventilasjonsmontører løste utfordring med store dimensjoner og meget rang intrannsport veldig godt og vi leverte luktrenseanlegget med null feil eller mangler.

Oppstart:

2021

Ferdigstilt:

2021

Sted:

Knappen renseanlegg

Byggherre: