Haraldsplass sykehus

Utført arbeid

BOV har levert 7 stk ventilasjonsanlegg samt trykksettingsanlegg og ventilasjonsanlegg for isolater for det nye sykehuset.

Behandlet luftmengde 132 850 m³/h.

Oppstart:

2014

Ferdigstilt:

2016

Sted:

Haraldsplass sykehus

Byggherre:

Haraldsplass Diakonale Stiftelse