Arna lysvegg

Utført arbeid

I dette prosjektet har BOV stått for detaljprosjektering og løsningsdesign på leveransen av lysvegg til gangtunellen i ved Arna Togstasjon. Alle detaljer er produsert fra plateformat i 3mm – 4mm og 8mm Cortenstål. Hullmønster og profiler er skjært i fiberlaser og tilvirket med kantpresse og sveiste forbindelser. Akustiske plater med forsterket aluminiums ramme er produsert og montert mot bakvegg for demping av romlyd i tunellen. Stolper med hengsler til dør-elementer er montert mot tak og gulv med ekspansjonsbolter, forberedt for montering av lyslister.

Prosjektet hat hatt stor grad av prototype utvikling og design for å finne løsninger som ivaretar ønsket uttrykk og god funksjonalitet.

Oppstart:

2021

Ferdigstilt:

2022

Sted:

Arna Tog Stasjon

Byggherre:

Bane Nor