Viken Amfi

Prosjektering, tegning, produksjon og montering

av fasade.

 

Produksjon av kassetter, beslag og gesims.