Vanninntak Settefiskanlegg

Vannintak produsert for DN700 vannledning.

Levert med flenset løsning mot plastslange DN700.

BOV sin rolle: Design, produksjon, leveranse.

Materiale: Syrefast, Aisi316