Utstyrs-vogner levert til Brann og Redning

Utstyrsvogner i aluminium.

Vogner som er produsert etter type behov og innehold, klar for å settes i utrykningsbil.

Vi leverer følgende vogner, men kan også spesial tilpasse ditt behov:

  • Lenket slangevogn
  • Lense/Flomvernsvogn
  • Rullet slangevogn
  • BG Vogn
  • Returvogn Apparater
  • Skogbrannvogn
  • Takmontert hylle
  • Akutt forurensing vogn
  • Rits vogn
  • Ras vogn