Testloop

Testloop som illustrerer defekt oljeledning for testing av kontrollverktøy.

Produsert i svartstål med overflatebehandling.

Sveist utførelse.

BOV sin rolle: Design, produksjon, overflatebehandling, leveranse.

 

Ferdig Modell

 

Jigg for modell