Terminal T3 Flesland

 

Utlekting for fasade i knekkpanel og Alukompositt. Innkledning av ca 6000 M² med Knekkpanel.
Innkledning av fasade Ca 6588 M² med Alukomposittplater.
Samt innvendig kledning av fagverk med 2mm Aluminium.