Takkonstruksjon Redet

Reiret, Balestrand.
«Reiret er et ildsted plassert ytterst på et berg ved Sognefjorden. Hovedkonstruksjonen er en
kontinuerlig flettet vegg som skaper en silefunksjon mot den sterke vinden fra fjorden. Ildstedet er
plassert i det runde rommet under tak.»
Samarbeid til klimakammer prosjekt prosjektert og bygget av kull 31 på Bergen Arkitekthøgskole,
2018.
Samarbeidet med BOV har vært velfungerende fra første gangen vi tok kontakt. BOV har bistått
med omvisning på anlegget deres, der de viste oss hva de produserer, leverer og noen av de
mulighetene som finnes innen stålarbeid.
Videre i prosessen var ikke BOV lengre enn en telefon unna når vi hadde spørsmål, og ved
levering av taket på Balestrand.
Utover den hjelp og kommunikasjon vi har hatt med BOV, var det leverte ståltaket en positiv
opplevelsen på tomten vi bygget. Utvikling og tegning av taket skjedde igjennom godt samarbeid med BOV. Det håndverksmessige arbeidet som ble levert var av høy kvalitet, og dette gjenspeiler seg i hvor enkelt                                                          det var å sette opp og skru taket sammen.
Hilsen Bergen Arkitekthøyskole.

 

 

 

Et oppdrag utført for Bergen Arkitekthøgskole.

Takkonstruksjon i syrefast materiale.

Formvalset rammeverk med påsveist festestag.

Takplater i buet og bukket utførelse.

Låsering i topp for sammenstilling av konstruksjon.

BOV sin Rolle: Bistand i design, konstruksjon, produksjon, sammenstilling, leveranse.

 

Rammerverk i formvalset SF HUP

Takplater og toppring delmontert.

Takplater og toppring delmontert

Takplater ferdig montert. Ca 4m diameter