Senterløsning montert på Bjelke

Senterløsning over 8m kar uten gangbane.

RAS anlegg med bunnpotte med integrert fiakeavtapning og vannsirkulering.

Ytterkon fungerer som fiskesil og innvendig fiskepropp tetter mot fiskeavtapning.

Hull og spalter i fiskesil tilpasset fisketørrelse i aktuelt kar.

Pneumatisk drift av løsningen med styring montert ved karkant.

BOV sin rolle: Design, produksjon, installasjon og testkjøring.