Sandviken Kirke

 

Rehabilitering av tak i kobber.

 

Kobber på hovedtårn, søndre og nordre trappetårn og strebepillarer

med frittstående hjelmer.

.

Utført dobbelfalset båndtekking.

Tilsluttende beslag, sløyser, skråavdekninger, takrenner og nedløp.

Ny kobber på Kirkens spir.