Rekkverk UIB SV-Bygget

Forhøyning av eksisterende rekkverk.

Håndløper produsert i børstet RF .

Produsert og montert av BOV