Port til innkjørsel

Todelt port med søyler til innkjørsel.

Stål, galvanisert og lakkert.

BOV sin rolle: Design, produksjon og installasjon