Meland Vassbehandlingsanlegg

Meland Vassbehandlingsanlegg i Meland Kommune.

Bygget som er ett vannbehandlingsanlegg skal forsyne hele gamle Meland Kommune, Holsnøy og Flatøy .

Kapasiteten på anlegget skal forsyne om lag 15000 mennesker som er om lag dobbelt av befolkningen i dag.

Prosjektet skal stå ferdig Mai 2021

 

Prosjektets omfang for BOV er 450m² vinkel falset skivekledning i kobber med tilhørende detalj beslag gesims.

Byggeperiode Jan - Mai 2021

 

 

 

Lamell rist produsert i  1 og 2mm kobber.