Landås kirke

Levert og montert nytt kobbertak som følge av råteskader i underkonstruksjon.