Knappen Renseanlegg i Bergen

Knappen renseanlegg er et fjellanlegg lokalisert mellom Sælen vatnet og Grimstad fjorden i

Bergen kommune. Anlegget er et kjemisk renseanlegg som er dimensjonert for 63 000 pe.

Anlegget består av flere fjellhaller, administrasjonsbygg (utenfor fjellhallene) samt ca. 1 km

tilkomst-tunnel. Avløp fra Fana, Fyllingsdalen og Loddefjord føres fram til renseanlegg via tre

tunneler.

 

Entreprisen omfatter levering, montering, prøving, igangkjøring og innjustering av luktrenseanlegg

bestående av kullfilter og foto- oksidasjon.