Kjøttbasaren

Total renovering av byggets tak med arker og utsmykking.

Som følge av at bygget er en vernet bygning ble tiltakene utført i henhold til gjeldene retningslinjer fra Riksantikvaren.

Taket besto av hollandsk glasert takstein som ble gjenbrukt så mye som mulig. Videre er deler av konstruksjonen skiftet ut, og det er levert og montert nye ventilasjonsrister/hus i kobber på tak. Med tilhørende kobberarbeider.