Kilen næringsbygg i Bergen

Kilen næringsbygg på Damsgård i Bergen.

Bygget er 10.000m² og består av kontorer, parkering samt uterom og teknisk infrastruktur.

 

Prosjektets omfang for BOV er 1900m² Alucobond med utkragede karnapper med tilhørende gesimser, ect.

Utføres i Alucobond med fargene Atacama Metallic 606 og Anodisert look C34.

I tillegg utføres 600 m² strekkmetall, i åpen fasade på parkeringsdekker.

Byggeperiode Sep 2020- MAi 2021