Hovedbrosjyre havbruk/opprett

Et lite utdrag av løsninger og produkter vi har utviklet , produsert og installert.

Brosjyren er på ingen måte begrensede på hva vi leverer da vi stadig

utvikler nye løsninger i samarbeid med kunde eller oppgave.

 

Presentasjon Havbruk