Håkonshallen

Totalrenovering av hovedtak.

Levert og montert nytt kobbertak med detaljer og sikringssystemer.

Taket er dobbelfalset skivetekking med dobbel hakefals i tverrfals.

For å effektivisere prosjektet ble dette utført med høy grad av ferdigproduksjon på vårt verksted før montasje. Prosjektets store utfordring var takskredden på 54 grader med en avstand på 13m fra raft til møne.