Domkirken i Bergen By

På domkirken har vi utført restaurering av tekkingen på Tårnet.

Fire sider av øvre gallerier, fem sider av 8-kantet tårn, sprossevinduer og samtlige nedre gallerier er restaurert og remontert.

 

Hele nedre tårnhjelm er restaurert med en gjenbruksgrad på 75%.

En god del av gjenbrukskobberen er fra selve Håkonshallen.

Det er bygget innvendig takrenne i hht gammelt håndverk.

Gesimsbeslag og nedløp er restaurert og remontert.

 

 

Øvre tårnhjelm med "løk" på topp, er byttet ut med ny gjenbrukskobber i sin helhet.

Stålspor er overflatebehandlet, og forgylt kobberkule med værhane er restaurert og gjort klar for forgylling.