Damsgårdsveien 131 for Frydenbø

Produksjon og montering av utlektet ramme i Podex Borealplater

og diagonal fasade i blank aluminium og Anthra zink.

Ferdigstilt August 2020