Damsgårdsveien 131 for Frydenbø

Produksjon og montering av utlektet ramme i Prodema Podex - type Boreal

og diagonal fasade i blank aluminium og Anthra zink.

Ferdigstilt August 2020