Bergen Stasjon

Bergen Stasjon plassert i Bergen sentrum, på byggetomten hvor tidligere Bergen Glassverk lå.

Den ble åpnet i 1913, 4 år etter Bergensbanen.

Stasjonen ble tegnet av Jens Zetlitz Monrad Kielland etter en arkitektkonkurranse i 1900

og har blitt bygget om i årene 1942, 1951 og 1959 av arkitekt Kåre Frølich.

I 2003 ble Bergen Jernbanestasjon fredet ved hjemmel om Lov om kulturminner, grunnet at toghallene er de eneste som fortsatt har sin opprinnelige funksjon i Norge fra første verdenskrig.

 

Prosjektet omhandler tekking av skifertak.

Omspriking av ca 2000 m² skiferstein der målet er å gjenbruke inntil 80% av eksisterende skifer.

Utlekting skal utføres med lekter av kjerneved.

Utskifting av takrenner, beslag, snøfanger og eksisterende spir, skal rehabiliteres.

Rehabiliteringsperiode April - Desember 2021