Litlås VA

Litlås VA

Produsert og montert fasade i vinkelfalset skivekledning RF stål.

En fasade med både børstet plate og speilplate blandet sammen.