Barkaleitet borettslag

Leiligheter, sentralanlegg og UV-filter. Nybygg og rehabilitering.

Et større leilighetsprosjekt i Åsane, nord for Bergen.
- 2008-2010
- Ventilasjonsentreprenør
- Rehabilitering av 5 blokker med leiligheter
- 8 stk sentraliserte aggregater montert i nye vifterom på tak – 42000m³h
- Høygjennvingsgrad på aggregatene har redusert strømutgiftene til borettslaget