Ventilasjon og klima

På land og til vanns, BOV Ventilasjon tilbyr prosjektering, energiberegning, energimerking, montasje, og service av klima- og ventilasjonssystemer.

Vi har erfaring og kompetanse fra det meste av bygg på land: industri, sykehus, skoler, leilighetsbygg og eneboliger.

For offshore HVAC kan vi tilby tjenester innen design, innregulering, montasje, ombygging og vedlikehold av ventilasjonssystem på skip og rigg.

Kapasiteter

  • HVAC-montører og -baser.
  • Sveisere, Sertifisert for syrefast/svart/aluminium.
  • HVAC – ingeniørkompetanse: Design/Konstruksjon/Tegning
  • Stor produksjonskapasitet mht HVAC-kanaler/-deler, fundamenter, opphengdetaljer etc i hht NORSOK standard. 
     
SENTRALE GODKJENNINGER
Tiltaksklasse 3: Utførelse av Ventilasjon- og klimainstallasjoner.
Tiltaksklasse 3: Prosjektering av Ventilasjon- og klimainstallasjoner.

Prosjekter