HVAC detaljer HVAC detaljer

HVAC detaljer

Produsert etter NORSOK standard.

BOVI har stått for design, konstruksjon og produksjon.
Metalltype/godstykkelser Aisi 316L 3mm, 5mm og 8mm.