Installasjon

Allsidig montasje- og installasjonskapasitet.

Når et produkt skal monteres og tas i bruk er det en fordel å ha design- og produksjonsleddet med på laget. BOVI samarbeider med øvrige BOV-avdelinger ang montasje på byggeplasser på vegg, tak, utendørs og innvendig. Vi tar også installsjonsoppdrag offshore dersom det er relevant.

Interne ressurser:

  • Sertifiserte sveisere,
  • Ventilasjonsmontasje - herunder HVAC
  • Bygningmontasje - fasadesystemer, tak, rekkverk etc.
  • Taktekkere.
  • Tømrere.